ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

所属歌手:ၸၢႆးတႃႇဢူး

所属类型:TaiLong တႆးလူင

发行时间:2017-02-16

唱片公司:Lei Tailiang


ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၽႅၼ်ႇတေႉမၼ်းၸိုင်ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ (ၸၢႆးမၢဝ်း) မၢႆၽူင်း 089-265-2894 (ၽူင်းထႆး)\r\nဢီးမေး harn.new.15@gmail.com လႆႈယူႇၶႃႈ။ဢႄႇပမ်ႇဢၼ်ၼႆႉတေမီးၶႅပ်း CD တင်း DVD (2) ၽႅၼ်ႇၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈၵႃႈၶၼ်တႄႉ (100) ဝၢတ်ႇၵူၺ်းၶႃႈပႆႇပႃးၵႃႈသူင်ႇ။

热门专辑

Powered by JYmusic