ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

所属歌手:ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

所属类型:TaiLong တႆးလူင

发行时间:2018-03

唱片公司:勐傣音乐


ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ—ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ & ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ 1 ပွႆးသွၼ်းသိူဝ်းသႃႇ ယႃႇပၼ်ဝၢႆးႁၢႆ 2 ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ 3 ပွႆးသွၼ်းၵႅၼ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း 4 သူင်ႇထိုင်ၵေႃႉသွၼ်းႁၵ်ႉ 5 ၶွင်တွၼ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ 6 ယွၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉပႅင်း 7 ပွႆးသွၼ်းသူင်ႇလွင်ႈႁၵ်ႉတႃႇႁႃး 8 ႁုမ်ႈၵၼ်သွၼ်းၼမ်ႉ 9 မႃးလႄႈမူၼ်ႈပွႆးသွၼ်း

热门专辑

Powered by JYmusic